Wat is een conformiteitsverklaring en welke informatie moet daar in staan?

In een conformiteitsverklaring staat dat de producten volgens de geldende EEG richtlijnen zijn geproduceerd. De fabrikant stelt de conformiteitsverklaring op.

 In de conformiteitsverklaring moet tenminste deze informatie staan:

  • Unieke identificatie van de conformiteitsverklaring;
  • naam en adres van de uitgever van de conformiteitsverklaring;
  • identificatie van het onderwerp van de verklaring (bijv. het model- of artikelnummer, lotnummer of chargenummer);
  • de verklaring dat er sprake is van conformiteit;
  • een volledige lijst met richtlijnen, standaarden en andere specifieke vereisten;
  • plaats en datum van uitgifte;
  • naam en handtekening van een bevoegd persoon, handelend namens de uitgever;
  • van toepassing zijnde beperkingen van de geldigheid van de conformiteitsverklaring;
  • noodzakelijke aanvullende informatie zoals de naam en adres van de conformiteit beoordelende instantie inclusief vermelding van rapport- of certificaatnummers en datum van uitgifte.