Mag het CIBG een Aangemelde instantie (Notified Body) aanbevelen?

Nee, dat mag het CIBG niet.