Brexit brief

In deze brief staat informatie over de mogelijke consequenties van een no-deal Brexit en van niet beschikken van een juiste vergunning/registratie ten gevolgen daarvan. Ook bevat de brief informatie over welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om de kans op problemen als gevolg hiervan zo veel mogelijk voor te zijn.