Per 1 januari 2023 verbod op lachgas (distikstofmonoxide)

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of aanwezig te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor technische doeleinden (voor gebruik als o.a. synthese en oxiderend gas) blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen (zoals voor het opspuiten van voedingsmiddelen als slagroom). Fabrikanten en groothandelaren van medisch lachgas dienen een opiumontheffing aan te vragen op grond van de artikelen 6 en 8 van de Opiumwet om handelingen met lachgas te mogen verrichten.

Opiumontheffing

Indien u reeds in het bezit bent van een opiumontheffing en deze wilt uitbreiden, kunt u een wijzigingsaanvraag indienen waarin u verzoekt de ontheffing uit te breiden met het opiumwetmiddel distikstofmonoxide (lachgas).
Als u handelingen met lachgas wenst te verrichten (binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/of vervaardigen), maar nog niet in het bezit bent van een opiumontheffing, dan dient u hiervoor eerst een aanvraag in te dienen. Het handelen zónder opiumontheffing zal per 1 januari 2023 in strijd zijn met de wet.
De Opiumwet is niet van toepassing als distikstofmonoxide voor technische doeleinden of wanneer de stof als toevoeging aan voedingsmiddelen wordt gebruikt.
Meer informatie met betrekking tot het aanvragen van een opiumontheffing of het indienen van een wijzigingsaanvraag kunt u vinden op de pagina: Opiumontheffing | Vergunning | Farmatec.

API registratie

Per 1 januari 2023 is het verboden om zonder opiumontheffing bereidings-, invoer- en/of distributiehandelingen uit te voeren met de werkzame stof distikstofmonoxide (lachgas). Als de werkzame stof distikstofmonoxide reeds in uw API-registratie is opgenomen, dan dient u per 1 januari 2023 in het bezit te zijn van een geldige opiumontheffing waarin dit opiumwetmiddel is opgenomen. Als u nog niet in het bezit bent van een opiumontheffing, dan dient u deze eerst aan te vragen, alvorens u de werkzame stof toe kunt laten voegen aan de API-registratie.
Meer informatie met betrekking tot het aanvragen van een API-registratie of het indienen van een wijzigingsaanvraag kunt u vinden op de pagina: Registratie API humaan | Vergunning | Farmatec.