Notis op 26 augustus van 9:00 tot 12:00 uur niet toegankelijk

Op donderdag 26 augustus 2021 is Notis van 9:00 tot 12:00 uur niet beschikbaar wegens onderhoudswerkzaamheden. U kunt op het genoemde tijdstip niet inloggen met eHerkenning.